President

Mr. Bijendra Singh Kokadiya

Chief Municipal Officer

Mr. Sanjay Narula

Council

About Us Services Departments Citizen Charter Services to Public Achievements Solid Waste Management E-Governance Activities

Weather


20-01-2020
Temprature : 11oC

Members of Council

क्र. नाम पद का नाम वार्ड क्रमांक निर्वाचन क्षेत्र का वार्ड का नाम दूरभाष/ मोबाइल न. छायाचित्र
1 श्री बिजेन्द्र सिंह कोकडिया अध्यक्ष -- -- 9425852407 picture
2 श्री अजय पुरी गोस्वामी उपाध्यक्ष वार्ड क्र. 09 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 9424340194 picture
4 श्रीमति ज्योति श्रीकांत कुलस्ते पार्षद वार्ड क्र. 01 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 9907752168 picture
5 श्री नरेन्द्र धुर्वे पार्षद वार्ड क्र. 02 डाॅ भीमराव अम्बेडकर वार्ड 8103802466 picture
6 श्रीमती ज्योति अशोक नानकानी पार्षद वार्ड क्र. 03 इंदिरा गांधी वार्ड 9993871856 picture
7 श्री प्रदीप कुमार झारिया पार्षद वार्ड क्र. 04 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 7000623379 picture
8 श्रीमति रामकुमारी परते पार्षद वार्ड क्र. 05 रवीन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 888993168 picture
9 श्री रानू रणधीर सिंह राजपूत पार्षद वार्ड क्र. 06 जयप्रकाश नारायण वार्ड 9424340181 picture
10 श्रीमति माधुरी यशवंत दुबे पार्षद वार्ड क्र. 07 राजीव गांधी वार्ड 8982703857 picture
11 श्री जगदीश कसार (जग्गू) पार्षद वार्ड क्र. 08 महात्मा गांधी वार्ड 9424340454 picture
12 श्रीमति मनीषा राजेश राय पार्षद वार्ड क्र. 10 स्वामी विवेकानंद वार्ड 7089678110 picture
13 श्री संतोष विश्वकर्मा पार्षद वार्ड क्र. 11 जवाहर लाल नेहरू वार्ड 7828219408 picture
14 श्री शशि चौरसिया पार्षद वार्ड क्र. 12 सुभाषचंद्र बोस वार्ड 8516022573 picture
15 श्री छोटेलाल कुलस्ते पार्षद वार्ड क्र. 13 सरदार वल्लभ भाई पटैल वार्ड 8458905061 picture
16 श्री विवेक कुमार पाण्डेय पार्षद वार्ड क्र. 14 भगत सिंह वार्ड 9993171249 picture
17 श्रीमति प्रेमवती जगत कुम्हरे पार्षद वार्ड क्र. 15 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 7828185984 picture